memepedia
log in
Goku: IM FIGHTING FOR FUN!
Vegeta: I'm fighting for pride.
Krillin: I'm fighting for my family.
Yamcha:
I'm fighting) for my fucking life
staples1724 staples1724
3 jan 2021

Goku: IM FIGHTING FOR FUN! Vegeta: I'm fighting for pride. Krillin: I'm fighting for my family. Yamcha: I'm fighting) for my fucking life